Kariera

Doświadczenie i zaangażowanie to największa siła naszej organizacji.

Samoorganizacja w grupie WEBA

Wraz z dynamicznym rozwojem biznesu, zwiększoną ilością nowych projektów, obsługą nowych rynków zagranicznych, a w konsekwencji dynamicznie rosnącym zatrudnieniem, Grupa Weba stanęła przed nowym wyzwaniem, jakim jest skuteczne i efektywne zarządzanie. Oczywistym wydawało się rozbudowywanie struktur o kolejne szczeble dyrektorów, kierowników ich zastępców itd. Prezes Spółki Weba postawił jednak na zupełnie inny kierunek. Zamiast przydzielać pracownikom kolejnych przełożonych przekazał im kompetencje do samodzielnego podejmowania decyzji. Model organizacji naszej firmy opiera się na pracy w samoorganizujących się zespołach. W 2020 zapoczątkowaliśmy proces zmian wewnętrznych inspirowanych holakracją oraz tzw. turkusowym zarządzaniem. Dorośli inteligentni i zaangażowani w pracę ludzie sami wiedzą co i jak najlepiej zrobić w obszarze stanowiącym codzienność ich pracy.

Żeby umożliwić zmianę sposobu zarządzania, management spółki stworzył środowisko i narzędzia pozwalające na wspólne działanie i merytokratyczne podejmowanie decyzji. Powołano do życia zespoły odpowiedzialne za poszczególne obszary w firmie, które samodzielnie, w oparciu o wspólnie ustalone zasady mogą decydować np. o wydatkach czy przebiegu procesów wewnątrzfirmowych. Członkowie zespołów sami decydują o rozdziale zadań, udzielają sobie wzajemnie urlopów, decydują o miejscu i godzinach swojej pracy, a kiedy pojawia się taka potrzeba sami rekrutują nową osobę do swojego teamu. Wiąże się to z dużą odpowiedzialnością, jaka spoczywa na pracownikach Spółki. Zależy nam na współpracy właśnie z osobami, które nie obawiają się tej odpowiedzialności, są zaangażowane w wypełnianie powierzonych ról i przejawiają inicjatywę zmierzająca do dalszych zmian i rozwoju naszej organizacji.

Każdy z naszych pracowników, kierując się powyższymi założeniami, ma realny wpływ na kształt firmy. Efektem tego jest większe zaangażowanie pracowników, które przejawia się m.in. zwiększoną inicjatywą wśród pracowników, chęcią brania odpowiedzialności za losy firmy i za własny rozwój. W WEBA każdy ma prawo do popełniania błędów, ważne jest, aby wziąć odpowiedzialność za swoje decyzje. Niedoskonała próba poprawy jest dla nas cenniejsza niż bierność wobec problemu.

Kariera w Grupie WEBA

Rekrutacja w WEBA

Jesteśmy organizacją zarządzaną w sposób innowacyjny i dalece odbiegający od tradycyjnego modelu, który powszechnie można spotkać w przedsiębiorstwach na całym świecie. O tym jak bardzo różnimy się od większości firm dowiesz się już na etapie rekrutacji. Podczas pierwszego spotkania rekrutacyjnego nie spotkasz się z Panią z HR czy przyszłym przełożonym. Rozmowę poprowadzą przyszli koledzy i koleżanki z zespołu. Jesteśmy przekonani, że to Zespół jest w stanie podjąć najlepszą decyzje podczas wyboru kandydata. Kto wie więcej o charakterze pracy i potrzebnych umiejętnościach niż osoby pracujące na podobnych stanowiskach? Dodatkowo nie bagatelizujemy znaczenia „chemii”, która naszym zdaniem musi pojawić się między zespołem, a nową osobą.

Nasz zespół

…składa się ze specjalistów w różnych dziedzinach, których doświadczenie i zaangażowanie są największą siłą naszej organizacji. Sukces Grupy Weba jest zasługą wszystkich pracowników, których codzienna praca przyczynia się do osiągania wyznaczanych celów oraz zapewnienia klientom obsługi na najwyższym poziomie.

Wybierając nowych członków do zespołu stawiamy na ludzi otwartych na nową wiedzę i wyzwania, zmotywowanych do działania, nie bojących się podejmowania decyzji, a także chętnych do podzielenia się swoim doświadczeniem.

Benefity

Nasze podejście do świadczeń pozapłacowych jest połączeniem tego co możesz znaleźć w większości przedsiębiorstw w Polsce, z podejściem innowatorskim, jakim jest samoorganizacja. Oferujemy kartę Multisport, prywatną opiekę medyczną w Lux Med, elastyczne godziny pracy oraz możliwość pracy zdalnej. To tak w standardzie. Pozostałe benefity pracownicy wybierają i organizują sobie sami w ramach kwartalnego budżetu, który otrzymują do dyspozycji. Jesteśmy przekonani, że pracownicy wiedzą lepiej czego im potrzeba niż HR czy Prezes.

 

 

 

Grupa Weba poprzez swój niestandardowy model zarządzania nie jest na pewno miejscem dla każdego. Osoby, które preferują przysłowiową pracę „od 8 do 16”, bez wykazywania własnej  inicjatywny i zaangażowania, nie będą czuły się dobrze w naszej organizacji.

Przed przesłaniem do nas swojego CV koniecznie zapoznaj się z zakładką „SAMOORGANIZACJA W WEBA”.

Nadal chcesz do nas dołączyć?

Aplikuj poniżej.

Czekamy na Ciebie!

Otwarte rekrutacje