Dotacje

Grupa WEBA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pn. „Opracowanie systemu produkcji zielonego wodoru metodą elektrolizy, zasilanego z odnawialnych źródeł energii i łączącego wytworzony wodór z gazem ziemnym w elektronicznie kontrolowany i bezpieczny sposób” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

Badania zostaną przeprowadzone podczas czterech etapów modułu B+R:

Etap 1) Opracowanie i przetestowanie mieszanek wodoru i gazu ziemnego w celu opracowania bezpiecznej i trwałej armatury,

Etap 2) Opracowanie bezpiecznego, sterowanego elektronicznie systemu mieszania gazu ziemnego i wodoru, uwzględniającego zmiany przepływu, ciśnienia i temperatury obu gazów,

Etap 3) Opracowanie elektrolizera PEM dostosowanego do zasilania z odnawialnych źródeł energii i współpracującego z systemem mieszającym produkowany wodór z gazem ziemnym,

Etap 4) Integracja hydrolizera i systemu mieszania wodoru z gazem ziemnym w celu budowy prototypu, testy gotowego urządzenia.

Grupy, do których adresowane będą wprowadzane na rynek produkty są koncerny energetyczne, przemysłowe produkujące kompleksowe systemy przeznaczone dla dużych odbiorców oraz inwestorzy w OZE, farmy fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe.

Celem projektu jest stworzenie systemu produkcji zielonego wodoru metodą elektrolizy, zasilanego z odnawialnych źródeł energii i łączącego wytworzony wodór z gazem ziemnym w elektronicznie kontrolowany i bezpieczny sposób tak, aby było możliwe jest wykorzystanie w istniejącej infrastrukturze dystrybucyjnej gazu ziemnego.

Rezultatem będzie uzyskanie innowacyjnego produktu o wyróżniających parametrach konkurencyjnych. Innowacyjny produkt stanowi opracowanie Wnioskodawcy i zostanie przez niego wdrożony na rynek poza projektem.

Wartość projektu: 20 096 299,48 zł

Wartość dofinansowania: 12 728 412,81 zł

#FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie

 

Grupa WEBA Spółka z o.o. realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, z poddziałania 3.2.1. Badania na rynek dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wdrożenie innowacyjnego antysejsmicznego systemu przyłączy gazowych do budynku”.

Celem niniejszego projektu jest wprowadzenie na rynek innowacyjnego w skali świata rozwiązania w postaci innowacyjnego antysejsmicznego systemu przyłączy gazowych do budynku.

W wyniku realizacji projektu nastąpi dywersyfikacja oferty produktowej przedsiębiorstwa, jego otwarcie na nowe rynki zagraniczne i pozyskiwanie nowych odbiorców.

Wartość projektu: 12 158 550 zł
Wartość dofinansowania: 3 459 750 zł