Systemy antysejsmiczne

Dostarczamy innowacyjne rozwiązania instalacji gazowych dla domów i dla przemysłu.

Rozwiązania antysejsmiczne

Wprowadziliśmy komponenty antysejsmiczne do ochrony mieszkalnych i przemysłowych instalacji gazowych przed poważnymi uszkodzeniami podczas trzęsień ziemi poprzez pochłanianie wejściowej energii sejsmicznej. Odbywa się to poprzez umieszczenie elastycznych rur kompensacyjnych lub kompensatorów pomiędzy stałymi elementami instalacji najbardziej narażonymi na uszkodzenia.

Dla obszarów aktywnych sejsmicznie zostały zaprojektowane bezpieczne instalacje, które zostały przetestowane we współpracy z Politechniką Poznańską i Indonezyjską Spółką Gazowniczą – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN).

Wdrożenie rozwiązania było możliwe dzięki współfinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, z poddziałania 3.2.1. Badania na rynek dofinansowany z Funduszy Europejskich.

 

Zobacz film

Bezpieczeństwo przede wszystkim

To innowacyjne rozwiązanie zapewnia nie tylko bezpieczeństwo konstrukcyjne, ale także bezpieczeństwo ludzi i innych urządzeń gazowych.

Przykładowa instalacje gazowe dla przemysłu w wersji antysejsmicznej.

Zobacz produkt

Zalety rozwiązania

  • Gotowe wyroby mogą służyć do szybkiego i bezpiecznego połączenia gazociągu z instalacją gazową wewnątrz budynku
  • Rura kompensacyjna i kompensator pomagają wyeliminować problem naprężeń mechanicznych powstających w wyniku trzęsień ziemi
  • Wszystkie elementy instalacji tworzą unikalny, kompleksowy system i są dopasowane pod względem technicznym i wizualnym
  • Ochrona innych urządzeń gazowych (regulator ciśnienia gazu, gazomierz itp.).
Zobacz film