Partnerzy

Nasz biznes rozwijamy we współpracy z wieloma partnerami, będącymi firmami uznanymi nie tylko w branży gazowniczej. Często wspólnie opracowujemy technologie i produkty, jak również całe systemy, stanowiące dla naszych Klientów innowacyjne rozwiązania. Część z nich już od wielu lat stanowi w naszej branży ogólnie przyjęty standard.

Jesteśmy otwarci na nowe propozycje współpracy i chętnie damy szansę nowym pomysłom, mogącym przynieść naszym wspólnym Klientom wartość dodaną w ich własnych biznesach.